Obs: Hotellet tar ikke imot overnattende gjester før 10. januar 2022.

Vårt booking system er under oppbygging, så booking er inntil videre over telefon eller epost

E-post: post@hotellnesbyen.no eller Mobilnr: 948 44 396 / 320 71 119

PS: bestilling må skje to dager i forveien